انتظار وضعیت بهتر در گردشگری از سال جدید
1395/2/8

جمشید حمزه زاده رئیس اتحادیه هتلداران ایران گفت: «وضعیت گردشگری ایران در سال جدید صددرصد بهتر می شود و در همین راستا وضعیت هتل های کشور نیز به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های گردشگری بهتر از قبل خواهد شد؛ چه در زمینه ساخت هتل و چه در زمینه میزان ورود گردشگران خارجی که از این هتل ها استفاده خواهند کرد

به گفته او، انتظار این است که وضعیت گردشگری بهتر شود. لازمه این امر آن است که برنامه ریزی داشته باشیم و زمانی این برنامه ریزی موفق خواهد بود که بیشتر به آن توجه شود؛ چیزی که در سال گذشته کمرنگ بوده است. حمزه زاده همچنین به ارتباط میان بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: «این تعاملات در عمل کمرنگ است و این می تواند به گردشگری کشور ضربه بزند