اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی، مهمترین و اصلی ترین کانون زیستی در مشرق کشور جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان مرکز ثقل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در این منطقه، حیات پرباری را می گذراند. این استان به علت در برداشتنن یکی از مکانهای مقدس شیعیان، حرم مطهر رضوی، و به خاطر مجاورت با کشورهای ترکمنستان و افغانستان و همچنین به لحاظ رواج گردشگری دینی، رونق فعالیت های بازرگانی و گسترش مسائل سوق الجیشی، اهمیت و اعتبار فراوانی دارد.

استان خراسان رضوی، قسمت نسبتا کوچکی از خراسان تاریخی است. سرزمینی که در گذشته نواحی بسیار گسترده ای را در بر می گرفته و قلمرویی یکپارچه داشته است. اما امروزه بخشی از آن شامل سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و قسمت هایی از استانهای دیگر، در کشور ایران واقع است و بخشهای بزرگ تری از آن در کشور افغانستان و جمهوری های شمال و شمال شرق ایران قرار دارد. خراسان بزرگ تاریخی، یکی از کانون های شکل گیری تمدن بشری بوده و چه در دوران های کهن و پیش از اسلام و چه در دورانهای اسلامی، مردمانی هوشمند و سختکوش در آن می زیسته اند که در پیدایش و گسترش دانش و فرهنگ و پدید آوردن عناصر تمدنی نقش بسزایی ایفا کرده اند. این سرزمین حوادث تاریخی و مهم و متعددی را از سر گذرانده است. امروزه خراسان رضوی یکی از غنی ترین بخشهای خراسان تاریخی است و به صورت یکی از معتبرترین و عمده ترین استان های کشور جمهوری اسلامی، به حیات پربار خود ادامه می دهد.